Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de aangescherpte privacy wetgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. Christiane Lorenz krijgt ook te maken met de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien.

De belangrijkste feiten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, vatten wij voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens wij van u gebruiken
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden
  • U heeft recht om in te zien hoe we uw data gebruiken
  • U heeft recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data)
  • U heeft het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te wijzigen
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij Christiane Lorenz goed beschermd

Voor een volledig overzicht van hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, verwijzen wij u graag naar de Privacyverklaring en de Cookieverklaring.